• Bezplatné zloženie a doprava Big Green Egg

    Kontaktujte svojho lokálneho autorizovaného predajcu Big Green Egg za účelom objednania zeleného vajíčka, keramického grilu Big Green Egg so službou bezplatného zloženia a dopravy až k vám v rámci SR.

  • Máte otázku?

    Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne Big Green Egg, pozrite najčastejšie otázky alebo sa priamo obráťte na autorizovaného predajcu Big Green Egg vo vašom okolí. Aktuálne miesta predaja.

  • Platby prevodom, v hotovosti a kartou

    Za tovar Big Green Egg môžete zaplatiť bezpečne prevodom na základe vystavenej faktúry alebo v hotovosti do rúk autorizovaného predajcu Big Green Egg (kuriéra) pri dodaní tovaru k vám, prípadne kartou priamo v prevádzke autorizovaného predajcu.

Big Green Egg Slovensko, s.r.o.

oficiálny distribútor produktov Big Green Egg pre SR

Zámostie 180, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko IČO: 47568623, IČDPH: SK2023992157, UniCredit Bank IBAN: SK96 1111 0000 0012 4118 4001, VÚB IBAN: SK40 0200 0000 0039 2436 9258, spoločnosť registrovaná na OR OS TN, odd. Sro., vl. číslo 29875/R, štatutárny orgán: Dušan Divko, konateľ, tel. kontakt: +421 42 4322 960, 0905 530 973, e-mail: info@biggreenegg.sk

Orgán dozoru pre TN kraj: Inšpektorát SOI, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel. č.: 032/ 6400 109, e-mail: tn@soi.sk podanie podnetu: www.soi.sk

Autorizovaní predajcovia Big Green Egg v SR

kontaktné údaje a miesta predaja tu:

Hľadáme autorizovaných predajcov pre mestá: BA, KE, NR, PO, PP, TT.

Staň sa autorizovaným predajcom Big Green Egg, viac informácii tu:

More photos